[itk] Számítástechnika kezdőknek

C++ programozás kezdőknek - osztályok/objektumok

[2022. január 18.] [ christo161 ]

Ebben a tananyagrészben az objektumorientált programozás (OOP) alapjairól lesz szó.

Teljes bejegyzés megnyitása

C++ programozás kezdőknek - függvények

Ebben a tananyagrészben arról lesz szó, hogyan tudunk egy bizonyos kódrészletet a program forráskódjának különböző pontjain végrehajtani, anélkül, hogy ismételten leírnánk. Ezt függvények segítségével oldhatjuk meg.
Bár a függvényeknek nem csak akkor van értelme, ha többször használjuk őket. A kód részfeladatokra bontását is ellátják, ami akkor is átláthatóbbá teszi a kódot, ha van olyan részfeladat, amit csak egyszer hajtunk végre a kódban.
Fontos, hogy egy függvény csak egy feladatot hajtson végre (pl. egy tömb kiíratása vagy számok átlagának kiszámítása), egy függvényen belül ne helyezzünk el több feladatot is végrehajtó utasításokat.

Teljes bejegyzés megnyitása

C++ programozás kezdőknek - do-while ciklus, input ellenőrzés

Ebben a tananyagrészben a do-while ciklus alkalmazásairól lesz szó, illetve arról, hogy hogyan kezelhetjük az olyan eseteket, amikor például egy számot kérünk be a felhasználótól, de a felhasználó nem számot ad meg.

Figyelem: ezek a példakódok online fordítókkal (pl. wandbox, rextester) nem próbálhatók ki megfelelően.

Teljes bejegyzés megnyitása

C++ programozás kezdőknek - alapvető típuskonverziók

Az előző tananyagrészekben már volt arról szó, hogy a C++ nyelvben egy változó létrehozásakor meg kell adni, hogy mi legyen a változó típusa, és amíg egy változó létezik, nem változtatható meg a típusa, vagyis ugyanaz marad, amit a létrehozásakor megadtunk.
C++ nyelvben esetleg csak arra van lehetőség, hogy egy adott típusú változó értékét egy nagyjából hasonló típusú változónak adjuk értékül. Az sem biztos, hogy ez egy megszokott értékadással elvégezhető, például szám stringgé, vagy string számmá alakítása C++ nyelvben csak segédfüggvényekkel végezhető el (pl. a Javascript vagy PHP nyelvekben ilyesmire nincs szükség), ezzel szemben például egy valós szám típusú változó értéke értékül adható egy egész szám típusú változónak egy egyszerű értékadással, segédfüggvények használata nélkül.
Ebben a tananyagrészben főként az alaptípusok közötti konverziókról lesz szó, kivéve a logikai (bool típusú) konverziókat, mert azt a logikai változók tananyagrészben tárgyaljuk.
Ebben a tananyagrészben nem lesz szó string-szám, szám-string konverziókról, dynamic_cast-ról, polimorfizmusról, const_castról, reinterpret_cast-ról.

Teljes bejegyzés megnyitása

C++ programozás kezdőknek - változók elnevezése

Az előző tananyagrészben arról már volt szó, hogy milyen szabályokat kell betartani egy változó elnevezése esetén (amik egyébként más dolgok, pl tömbök, függvények, osztályok, objektumok elnevezése esetén is érvényesek). Ebben a tananyagrészben nem az elnevezési szabályokról lesz szó, hanem arról, hogy (egyesek szerint) hogyan érdemes és hogyan nem érdemes elnevezni a változókat (például milyen szavakat használjunk, azokat hogyan válasszuk el egymástól, satöbbi).

Teljes bejegyzés megnyitása

C++ programozás kezdőknek - várakozás enter billentyű megnyomásáig

Ebben a tananyagrészben arról lesz szó, hogyan tudjuk megoldani, hogy egy parancssoros program ablaka ne záruljon be azonnal, ahogy a program kiírta az utolsó eredményt/kimenetet, abban az esetben, ha a programot nem fejlesztői környezetből futtatjuk (a fejlesztői környezetekben jellemzően nem jelentkezik ez a probléma).
A szabványos megoldás mellett áttekintünk néhány nem platformfüggetlen megoldást is, amiket akkor lehet esetleg érdemes elolvasni, ha valaki az adott környezettel szeretne részletesebben foglalkozni.

Teljes bejegyzés megnyitása

C++ programozás kezdőknek - gyakori műveletek

Az előző tananyagrészben csak a legalapvetőbb műveletekről volt szó (kezdőértékadás, értékadás, parancssorból történő bekérés, parancssorba való kiíratás). Ebben a tananyagrészben néhány, az eddigi ismeretekhez kapcsolódó gyakori műveletet nézünk át.

Teljes bejegyzés megnyitása

C++ programozás kezdőknek - alaptípusú változók kezelése C nyelvből örökölt függvényekkel

Ebben a tananyagban túlnyomórészt nem használunk C nyelvből örökölt függvényeket változók értékeinek a kiíratásához, de mivel mások kódjában találkozhatunk velük, így talán érdemes lehet tudni a létezésükről.

Teljes bejegyzés megnyitása

C++ programozás kezdőknek - alaptípusok jellemzői

Ebben a tananyagrészben az első példaprogramjainkban leggyakrabban használt alaptípusú változók jellemzőiről, és ehhez a témához kapcsolódó tudnivalókról lesz szó.
Az itt leírtakat természetesen nem kell bemagolni, viszont egyrészt érdemes egyszer átolvasni, hogy tisztában legyünk vele, hogy ilyen jellegű hibák is előfordulhatnak a programjainkban, másrészt pedig ha a későbbiek során esetleg szükségünk lenne valamilyen témához kapcsolódó információra, kódrészletre, akkor ez a tananyagrész talán segíthet.

Előző tananyagrész: gyakori műveletek
Következő tananyagrész: alapvető típuskonverziók

Teljes bejegyzés megnyitása

C++ programozás kezdőknek - megjegyzések (kommentek) a forráskódban

A forráskód szövegében bárhol elhelyezhetünk olyan sorokat, vagy szövegrészeket, amiknek nem lesz hatása a program működésére, vagy másképp fogalmazva a fordító nem kísérli meg futtathatóvá alakítani őket, csak a forrásfájlokban léteznek. Ezeket a programozók feljegyzései a forráskódban, ezeket hívjuk kommenteknek.

Teljes bejegyzés megnyitása

C++ programozás kezdőknek - fordítás parancssorban (Windows és Linux)

Ebben a részben arról lesz szó, hogy ha már van egy vagy több forrásfájlunk, akkor abból hogyan tudunk parancssort használva futtatható programot létrehozni.

linux_cli_execute.jpg

Teljes bejegyzés megnyitása

C++ programozás kezdőknek - Visual Studio telepítése és alapvető használata

A Visual Studio egy C++ programozáshoz használható integrált fejlesztői környezet. Ránézésre olyasmi, mint egy szövegszerkesztő, de programozást segítő kényelmi funkciókkal van ellátva.

visual_studio_hello_world.png

Teljes bejegyzés megnyitása

C++ programozás kezdőknek - CodeBlocks telepítése és alapvető használata

A CodeBlocks egy C++ programozáshoz használható integrált fejlesztői környezet. Ránézésre olyasmi, mint egy szövegszerkesztő, de programozást segítő kényelmi funkciókkal van ellátva. Nem annyira profi, mint a Visual Studio vagy a Qt Creator, de a kisebb példaprogramok kipróbálásához teljesen tökéletes.

codeblocks_hello_world.png

Teljes bejegyzés megnyitása

C++ programozás kezdőknek - tömb, std::array, std::vector, for ciklus

Ebben a tananyagrészben arról lesz szó, hogyan tudunk sok azonos típusú értéket kezelni (tárolni, kiíratni, módosítani).

cpp_ciklusok_gondoltam_egy_szamra.png

Előző tananyagrész: switch-case, ternáris operátor
Következő tananyagrész: while ciklus, fájlkezelés

Teljes bejegyzés megnyitása

C++ programozás kezdőknek - változók, konstansok, literálok

Ebben a tananyagrészben arról lesz szó, hogy hogyan tudunk a legegyszerűbben adatokat tárolni egy programon belül, hogyan lehet a parancssoros programokban a felhasználótól adatokat bekérni, és hogy hogyan lehet ezeket az adatokat a parancssorba kiíratni. Ehhez a tananyagrészhez szorosan kapcsolódik a következő néhány tananyagrész.

Előző tananyagrész: várakozás enter billentyű megnyomásáig
Következő tananyagrész: gyakori műveletek

Teljes bejegyzés megnyitása
süti beállítások módosítása